Apelim nga Hfz. Shefik Sadiku për ardhjen në diten kundër Islamofobisë me 29.10.2011 pran parlamentit te bernit ne zvicerr.